Споразумения с институциите подпомагат дейността на трите Центъра

Партньорски споразумения с релевантните институции подпомагат усилията на екипите за ефективна и ползотворна работа в трите Центъра за консултиране и

Прочетете повече