Заключителна конференция

Вчера в хотел „Експо“, София се проведе Заключителна конференция по проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“. Присъстваха представители на партньорите, институции и организации от София и страната, които работят по темата.

Ръководителят на проекта Димитър Русинов обобщи резултатите и представи  създадената специализирана услуга Център за консултиране и правна помощ на деца в Пазарджик, Пловдив и Лом. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията запозна участниците с най-важните изводи и резултати от проучването в трите ромски общности. Чрез онлайн връзка партньорите от Фондация „Save a child“ представиха  опита на Норвегия в работата с деца в конфликт със закона.

Цел на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ бе да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом. Той финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори – Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие ФРР „Рома – Пловдив“ и Фондация „Save a child“ – Норвегия.