Тихомир Безлов – водещ лектор в информационен ден по проекта

Информационен ден по Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се проведе в края на миналата седмица в Пловдив. Задача на информационното събитие бе да представи  резултати от Дейности 1 и 2 от проекта: Проучване в трите ромски общности и Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в трите региона.

Основната задача на анализа бе насочена най-вече към идентифицирането на конкретния потенциал в трите града за пилотиране на специализираната услуга „Център за консултиране и правна помощ за деца“. Проучването отговори на няколко основни въпроса: Кои са институциите в трите региона, с които пилотната услуга може да си партнира успешно и какво би била тяхната роля в проекта? Какъв е потенциалът и капацитета на ромските общности в трите региона да подпомогнат процеса по пилотиране на услугата? Колко ще бъдат случаите (деца и техните семейства), които могат да се ползват от услугите на Центъра? Какъв профил имат тези случаи? Какви са нуждите на децата и техните родители? Може да се опише от какви услуги се нуждаят – социални, психологически, правни, посреднически и др.

В рамките на форума социологът-анализатор Тихомир Безлов и други експерти по проекта представиха направените проучвания, а участниците в него, представители на ОСИН, социални услуги и ромски лидери, се включиха активно в обсъждането им.

Силно впечатление направиха данните от анализа на Тихомир Безлов относно обезлюдяването на кварталите с компактно ромско население в страната. Представители на местната общност аргументираха тези негативни процеси с емиграцията към Западна Европа в търсене на по-добро заплащане на труда. Оживена дискусия се получи и при обсъждането на проблема с най-маргинализираните представители на целевата група, по отношение на които са налице множество проблеми, вкл. здравни, психични, социални и др., и рисковете за децата в тези общности.

След Пазарджик и Лом, информационен ден ще се проведе и в Лом на 11-ти ноември.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд за превенция на престъпността ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.