Работна среща с ключови институции

Работна среща в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се проведе на 1 и 2.юни в хотелски комплекс „Юстина Вилас“, с. Устина.

Целта на работния форум бе изграждане на партньорства с ключови институции, които имат отношение към развитието  на Центъра за консултиране и правна помощ за деца, създаден по проекта през месец април в Пазарджик.

Екипът на Центъра се състои от 3-ма души – координатор на услугата, юрист, осигуряващ правно представителство на услугата, и психолог. В него се предоставят услуги като координиране на работа по случай на деца в контакт или конфликт със закона, такива с рисково поведение, жертви или свидетели на престъпления, участници в правни и административни процедури, информиране и консултиране на деца и семейства – правно, психологическо, социално, здравно и образователно, таргетирана превенция на деца в риск и др.

В рамките на срещата бяха представени проектът, резултатите от проучването и анализа на потенциала на региона за пилотиране на услугата, както и проучването на протеклия консултативен процес в ромската общност в региона.

Участваха представители на релевантните институции от Пазарджик, както и  екипът на Центъра за консултиране и правна помощ на деца.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и се реализира в три региона – Пазарджик, Пловдив и Лом. Партньори в изпълнението му са Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.