Представяне на Центъра за правна помощ на деца и в Пловдив

Днес, на информационен ден  в Младежки център, Пловдив, бе представена дейността на Центъра за консултиране и правна помощ на деца. Центърът е създаден в рамките на проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“ и функционира от месец април миналата година.

Ръководителят на проекта представи накратко пред участниците постигнатото до момента  – направените анализи и проучвания, изготвените доклади, проведените информационни събития, обучения и работни срещи, създадените партньорства и подписани споразумения, като се спря подробно на етапите, през които е преминал процесът по внедряване на социалната услуга.

С презентация Димитър Русинов проследи дейността на Центъра, като акцентира на профила на децата, с които е работено, причините за попадането им в тази група, както и на конкретни случаи, които показват важни тенденции в ромската общност.

Презентациите предизвикаха интерес и провокираха изказвания както на представители на институциите, така и на млади роми, които присъстваха на информационното събитие. Те се интересуваха от работата на специалистите в Центъра, какви са методите, с които са работили с децата, подходите им към проблемите и най-вече постигнатите резултатите.

Проектът се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и има за цел да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом. Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори в изпълнението му – Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child, Норвегия.