Обучителен форум

Обучителен форум, в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, ще се проведе от 11 до 13.юни  в Банско.

За участие са поканени представители на релевантните институции от Пазарджик, както и  екипът на Центъра за консултиране и правна помощ на деца, създаден през месец април.

Целта на обучителното мероприятие е да се подобри сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни и се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.