Обучение повишава капацитета на институции за работа с деца, в контакт със закона  

Обучителен форум за институции от Лом, в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, се проведе в началото на седмицата  в Банско.

Проектът се изпълнява от месец октомври 2022 г. и цели да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом.

Участваха представители на институции и организации от Лом, ангажирани с темата – Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето,  Община Лом и др., както и  екипът на Центъра за консултиране и правна помощ на деца, създаден през месец април.

Целта на обучителното мероприятие бе да подобри сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни и повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.