Информационен ден в Пазарджик

На 31-ви октомври (вторник), от 14.00 часа, в Пресклуба на БТА, Пазарджик ще се проведе Информационен ден. В рамките на събитието социологът-анализатор Тихомир Безлов и други експерти по проекта ще представят резултати от Дейности 1 и 2 от проекта: Проучване в трите ромски общности и Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в трите региона.

За участие  са поканени представители на всички заинтересовани институции от Пазарджик.

Информационни дни ще се проведат и в Пловдив и Лом, съответно на 3-ти и 10-ти ноември.