Институции от Пловдив на работна среща по проекта

В края на миналата седмица в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се проведе работна среща за институции от Пловдив.

В работния форум се включиха представители Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, Сектор „Пробация“, Окръжна прокуратура, РУО и др.

Целта на срещата бе изграждане на партньорства с цел подпомагане дейността на Центъра за консултиране и правна помощ за деца в Пловдив.

Екипът на  проекта представи основните цели, задачи и дейности, както и резултатите от проучването и анализа на потенциала на региона за пилотиране на услугата.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и се реализира в три региона – Пазарджик, Пловдив и Лом. Партньори в изпълнението му са Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.