Банери, плакати и листовки популяризират проекта

При разработването на проектното предложение беше създаден Комуникационен план, чиято цел е да допринесе за постигане целите на проекта. Освен начална пресконференция и заключителна конференция той включва също провеждане на информационни дни (за представяне резултатите от проучванията и популяризиране на услугите сред ромската общност), информационна уеб страница на проекта и представянето му в социалните медии. Изготвени и отпечатани са информационни материали – банери, плакати и листовки, които се разпространяват в трите региона на проекта.

Продължава и проучването на наличната документация – доклади, стратегически документи, отчети на институции, социални услуги и образователни структури, ромски медиатори и ромски организации, религиозни общности и др. То трябва да установи потенциала на организациите и институциите и необходимостта от специализирани услуги за работа с деца в конфликт и контакт със закона. Двамата експерти от страна на партньорите активно съдействат на експертите по проучване за намиране на наличната документация. Изготвен е списък на институции, организации, хора и места, които да бъдат посетени от експертите, работещи по дейността. Вече са проведени и няколко срещи.